หน่วยบริหารงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Research Administration for Utilization SDU

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทัศนีย์ พาณิชย์กุล อายุ

  • ชื่อ-นามสกุล อาย
     

สบู่เหลวที่มีส่วนประกอบสารสกัดทองพันชั่ง ประกอบด้วย น้ำสะอาด, เตตระโซเดียม อีดีทีเอ, ไกลเซอรีน, น้ำว่านหางจระเข้, สารสกัดทองพันชั่ง, ดีเอ็มดีเอ็ม ไฮแดนโตอิน, โซเดียม ลอเรธซัลเฟท์, โคคามิโดโพรพิล เบเตน์, โคคาไมด์ ไดเอธาโนลามีน, โซเดียมคลอไรด์, น้ำหอม, กรดแลคติค ที่ผ่านกรรมวิธีขั้นตอนต่างๆ ที่ทำให้ได้เป็นสบู่เหลวที่มีส่วนผสมของสารสกัดทองพันชั่ง

Scroll to Top